Đào tạo thực hành kỹ năng

img1.jpg

Đào tạo thực hành kỹ năng nghiệp vụ

08/03/2017 14:11:18

Khóa học thực hành kỹ năng thực tế cung cấp 3 nội dung chính sau: kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng…

Xem thêm
img1.jpg

Đào tạo thực hành kỹ năng tin học

08/03/2017 14:11:18

Khóa học thực hành kỹ năng thực tế cung cấp 3 nội dung chính sau: kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng…

Xem thêm
img1.jpg

Đào tạo thực hành kỹ năng giao tiếp

08/03/2017 14:11:18

Khóa học thực hành kỹ năng thực tế cung cấp 3 nội dung chính sau: kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng…

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

0966 425 886

ketoanactone


Actone - Đào tạo kế toán ứng dụng