Đào tạo kế toán thực hành công ty thương mại

08/03/2017 14:11:18  0 Bình luận

 

 

Với "Khóa học KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRÊN CÔNG TY THƯƠNG MẠI" tại một trong những Trung tâm đào tạo kế toán thực hành tốt nhất tại Hà Nội như ACTONE, các bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng. Khóa học giúp học viên thành thạo các nghiệp vụ KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY THƯƠNG MẠI một cách tổng hợp và thực tế

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1.Bạn biết Trách nhiệm chúng tôi hướng dẫn : BẠN ĐƯỢC THỰC HÀNH NHƯ THẾ NÀY TRÊN HÓA ĐƠN PHÁT SINH THỰC TẾ

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế tốn chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch tốn thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết tốn văn phòng cty.
 • Tập hợp tính giá thành sản phẩm, tính dở dang, các loại hình doanh nghiệp nào thì áp dụng với những phương pháp tính giá thành cho phù hợp
 • Đặc điểm của từng phương pháp tính giá thành khác nhau như thế nào
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ tồn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi tồn công ty.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch tóan các nghiệp vụ kế toán. 
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 • Cải tiến phương pháp hạch tóan và chế độ báo cáo.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

 

2.Học xong các bạn sẽ biết Quyền hạn : CÁC BẠN SẼ BIẾT CÁCH

 • Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai
 • Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.

 

3.Học xong các bạn sẽ biết: Quan hệ : BIẾT VIỆC CỦA MÌNH TẠI CÔNG TY TỚI ĐÂU

 • Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán -tài vụ
 • Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế tốn viên.
 • Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
 • Liên hệ các bộ phân khác thông qua phụ trách phòng KT-TV hoặc theo qui định.

 

4.Vậy đây có phải là những mong muốn của các bạn : ĐẠT ĐƯỢC KHẢ NĂNG VÀ NĂNG LỤC SAU KHÓA HỌC NHƯ NÀY

 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
 • Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
 • Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

 

Các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về khóa học kế toán thương mại liên hệ tới hotline 0966425886 sẽ được tư vấn miễn phí!

 

 

œ

 

Tham khảo các bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

0966 425 886

ketoanactone


Actone - Đào tạo kế toán ứng dụng